HET PROCES

Champost is een product dat afkomstig is uit de teelt van champignons. Het is de voedingsbodem waarop de champignons groeien. Om tot die ideale voedingsbodem te komen doorloopt het product een zorgvuldig proces.

Wat we doen
Champost

COMPOSTBEREIDING

Het proces begint met de productie van het substraat. Van paardenmest, kuikenmest, stro, kalk en water wordt een mengsel gemaakt dat in tunnels wordt gefermenteerd. Vervolgens wordt het mengsel overgebracht naar een andere tunnel, waarin het gepasteuriseerd wordt om alle, voor de champignons schadelijke, elementen te doden. Na het afkoelen ontstaan in het substraat de voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei van de champignons.

BROED EN CHAMPIGNONMYCELIUM

In de volgende fase wordt het broed aan het substraat toegevoegd. Het broed bestaat uit gesteriliseerde graankorrels die omgroeid zijn met het champignonmycelium. Het mycelium groeit nu door het gehele substraat. Wanneer dat volledig doorgroeid is, wordt het van het productiebedrijf overgebracht naar de kwekerij.

CHAMPIGNONTEELT

In het teeltbedrijf wordt het substraat in een laag van constante dikte op de champignonbedden gebracht. Het substraat wordt afgedekt met een laagje dekaarde dat zorgt voor de gewenste waterhuishouding tijdens de groei. Na 18 tot 21 dagen kunnen de champignons voor de eerste keer worden geoogst. Vervolgens kan na ongeveer 10 dagen voor een tweede keer worden geoogst. Dat oogsten gebeurt machinaal. De geoogste champignons worden visueel geïnspecteerd, waarbij onvolkomenheden verwijderd worden.

Champost
Champignons

ORGANISCHE STOF

Wat na het twee maal oogsten van de champignons overblijft is de voedingsbodem (champost) die het groeiproces van de champignons tot een succes heeft gemaakt. Champost heeft een hoog organische stofgehalte en is absoluut vrij van ziektekiemen, onkruidzaden en aaltjes.

CONSTANTE KWALITEIT

Deze perfecte bodemverbeteraar heeft een positieve invloed op de structuur, het vochthoudend vermogen en de bewerkbaarheid van de grond. Champost zelf is het jaar door van een vrijwel constante kwaliteit. Bij de Peffer Group is dat zeker het geval omdat we zelf de samenstelling van de compost en het gehele verdere proces regelen. Een van de grote voordelen van het beheersen van de totale procesketen binnen onze groep.

1.000 kg champost bevat gemiddeld:

  • 340 kg droge stof
  • 200 kg organische stof
  • 45 kg calcium
  • 6,7 kg stikstof (hiervan hoeft maar 25% te worden berekend in de aangifte)
  • 3,6 kg fosfaat
  • 9 kg kalium
  • 2,5 kg magnesium

1 m³ champost weegt ongeveer 560 kg.

FORFAITAIR AFMELDEN, VDM EN OVERZICHT ONTVANGEN MESTSTOFFEN

Volgens de Nederlandse regelgeving mag er forfaitair worden afgemeld en kan aan de hand daarvan het fosfaat en stikstof worden berekend. De vrachtwagens met de aan te leveren champost worden gewogen en daarmee is ook direct duidelijk en inzichtelijk welke voedingsstoffen binnenkomen op uw bedrijf. Dit in tegenstelling tot andere meststoffen die bemonsterd moeten worden. Voor 2016 gelden de forfaitaire waardes van 3,6 kg Fosfaat per ton en 6,7 kg Stikstof per ton, van de stikstof wordt 25% meegenomen in de mineralen aangifte.

Door Champostverkoop.nl worden alle VDM’s (vervoersbewijzen dierlijke meststoffen) afgemeld bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Ook sturen we onze afnemers een overzicht van de ontvangen meststoffen. Dat bespaart u extra administratief werk.

INNOVATIE EN MILIEU

Organische stof absorbeert mineralen (bijvoorbeeld: calcium, kalium, magnesium en ammonium) en geeft deze langzaam vrij. Deze spoelen daarom minder snel uit, wat scheelt in bemesting en gunstig is voor het milieu.
Organische stof heeft verder een positieve invloed op het bodemleven. Een florerend bodemleven verbetert onder meer de opneembaarheid van voedingsstoffen voor de planten. Een hoger organische stofgehalte van de bodem verbetert de bewerkbaarheid van de grond.

KENNIS EN ONDERZOEK

De mensen van champostverkoop.nl en van de Peffer Group hechten er belang aan dat producten, technieken en productiewijzen doorlopend worden geëvalueerd en doorontwikkeld. Daarom is men onder andere actief in onderzoeksgroepen en branche-gerelateerde overleggen en ontwikkelomgevingen.

Regelmatig worden daarom via deze site onderzoeksresultaten en andere relevante informatie gedeeld.

WAT LEVERT HET MIJ OP?

Vul ons formulier in en ontvang een vrijblijvend advies m.b.t. uw bodemverbetering

VRAAG GRATIS ADVIES
© Copyright 2015 • Champostverkoop.nl