Bloembollenteelt

BETERE VOCHTOPNAME DOOR TOEPASSING CHAMPOST

Omdat uw bloembollen niet zo diep wortelen, is het van groot belang dat uw grond een goede vochtopname toestaat. Door het vermengen van champost met uw teeltgrond, wordt deze vochtopname en de teeltbodemstructuur aanzienlijk verbeterd. Door het intensieve gebruik van de bodem daalt het organische stofgehalte en daarmee de vruchtbaarheid op uw teeltgrond. Om de bodemvruchtbaarheid goed op peil te brengen en ook te houden, is het daarom belangrijk om voldoende organisch materiaal op uw grond aan te voeren.

INVESTEREN IN BODEMVRUCHTBAARHEID BLOEMBOLLENTEELT

Binnen de huidige wet- en regelgeving is onder andere de mineralenruimte op uw perceel vastgelegd. Als bloembollenteler moet u van te voren goed berekenen welk deel van de mineralenruimte u in organische- en welk deel in anorganische vorm u aan gaat wenden. U komt er dan al snel achter dat champost één van de beste manieren is om te investeren in de bodemvruchtbaarheid van uw bloembollenteelt velden. Een vergelijk met andere bodemverbeteraars, laat zien dat champost negen keer zoveel effectieve organische stof bevat dan bijvoorbeeld drijfmest.

UITSTEKENDE BODEMVERBETERAAR

De organische stof die na één jaar overblijft in de bodem noemen we de effectieve organische stof. Omdat champost rijker is aan effectieve organische stof, is het dus een uitstekende verbeteraar van de vruchtbaarheid van uw bodem. Zeker op langere termijn zorgt het toevoegen van champost aan uw grond ervoor dat natuurlijke organismen worden aangevuld. Hierdoor kunnen bloembollen beter voedingsstoffen opnemen uit de grond. Omdat het product het grootste gedeelte van het jaar mag worden uitgereden binnen de huidige wet- en regelgeving, is het moment van toepassen nagenoeg vrij.

GEEN ONKRUIDZADEN IN CHAMPOST

De samenstelling van champost is effectiever en beter dan bij de meeste organische meststoffen. Het product is gefermenteerd, waardoor het beter verteerbaar is voor het bodemleven. Groot voordeel bij de toepassing van champost als bodemverbeteraar is verder dat het absoluut geen onkruidzaden bevat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld groencompost, waarbij dit wel het geval is.

  • Vocht beter bovenin grond vastgehouden
  • Uitstekende bodemverbeteraar
  • Champost rijker aan effectieve organische stof
  • Vrijwel het hele jaar beschikbaar en uitgereden
  • Geen onkruidzaden in champost

WAT LEVERT HET MIJ OP?

Vul ons formulier in en ontvang een vrijblijvend advies m.b.t. uw bodemverbetering

VRAAG ADVIES AAN
© Copyright 2015 • Champostverkoop.nl