COMPOSTBEREIDING

Het proces begint met de productie van het substraat. Paardenmest, kuikenmest, stro, kalk en water vormen de basis van een mengsel dat in tunnels wordt gefermenteerd. Het mengsel wordt overgebracht naar een andere tunnel, waarin het gepasteuriseerd wordt om alle, voor de champignons schadelijke, elementen te doden. Na het afkoelen ontstaan in het substraat de voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei van de champignons.

Vervolgens wordt het broed aan het substraat toegevoegd. Het broed bestaat uit gesteriliseerde graankorrels die omgroeid zijn met het champignonmycelium. Het mycelium groeit nu door het gehele substraat. Wanneer het substraat volledig doorgroeid is, wordt het van het productiebedrijf getransporteerd naar de kwekerij.

CHAMPIGNONTEELT

In het teeltbedrijf wordt het substraat in een laag van constante dikte op de champignonbedden aangebracht. Het substraat wordt met een laagje dekaarde afgedekt dat zorgt voor de gewenste waterhuishouding tijdens de groei. Binnen een periode van ongeveer 21 dagen kan er twee maal worden geoogst. Dat oogsten van champignons gebeurt machinaal. De geoogste champignons worden visueel geïnspecteerd, waarbij ongerechtigheden verwijderd worden.

Daarna worden de champignons afgevuld in kratten. Ook dan volgt een keuring door een Prochamp medewerker. Alle specifieke eigenschappen van de partij worden in het computersysteem opgeslagen. De pallet krijgt een unieke barcode sticker, zodat vanaf dat moment deze batch overal gevolgd kan worden.

Champost
Champignons

CONSERVERING, MARKETING & SALES

Uiteindelijk komen de champignons in onze moderne fabriek waar ze op zorgvuldige wijze worden geconserveerd. Zo worden de champignons bijvoorbeeld geblancheerd. Waardoor ze alle mineralen en vitaminen behouden. Na diverse visuele inspecties worden ze, indien gewenst door de afnemer, machinaal tot schijfjes gesneden. Na het afvullen en hermetisch sluiten van de blikverpakking, worden deze onder druk en bij hoge temperatuur gesteriliseerd. Uiteraard met behoud van alle voedingswaarden.

Om de houdbaarheid te controleren en te kunnen garanderen, wordt in het laboratorium onder andere gecontroleerd of de felsnaad van de blikverpakking in orde is. Ook de pH van de champignons wordt gecontroleerd. Resultaten van deze controles worden weer in het computersysteem opgeslagen. Dan worden de etiketten aangebracht, een handeling die natuurlijk ook weer gecontroleerd wordt, want een product van Prochamp moet er perfect uitzien.

blikken
Blikken tray

Door die voortdurende controles en het waterdichte Track & Trace systeem kan Prochamp al haar producten volgens de normen van zowel BRC/IFS en HACCP leveren.

Na het palletiseren wordt iedere pallet van een unieke sticker met een barcode voorzien, waardoor alle gegevens binnen enkele minuten nagegaan kunnen worden. Bijvoorbeeld uit welke batch het substraat komt, welke broed is gebruikt, uit welke kweekcel de champignons komen en hoe het verwerkingsproces is verlopen.

Van de champignonconserven van de Prochamp eindigt 99% op een bord in het buitenland. Hoge kwaliteit en certificering geven onze afnemers vertrouwen in het product en ons bedrijf. Verregaande automatisering en mechanisatie maken de kosten beheersbaar. De afgelopen 30 jaar is er hard gewerkt aan het nog verder perfectioneren van de keten. Het spreekt onze afnemers bijzonder aan dat het hele proces in één hand ligt.

INNOVATIE

Ontwikkeling en innovatie staan hoog in het vaandel binnen de Peffer Group. Constante aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en efficiency in de volledig gecertificeerde productieketen, draagt er toe bij dat er klantgericht gewerkt wordt. Seizoensinvloeden hebben geen effect op de teelt en daardoor zijn wij in staat gedurende het hele jaar door te produceren. Hierdoor is er veel speelruimte in snelheid en flexibiliteit. Onze keten staat in dienst van de klant en levert zo altijd het gevraagde resultaat. Ook de beschikbaarheid van Champost is daardoor het hele jaar gegarandeerd.

Prochamp is een partner voor alle retailers, cateraars en de industrie, omdat onze producten garant staan voor voedselveiligheid, certificering en traceerbaarheid.

ZIEKTEKIEMEN KOMEN ER NIET IN

Door te investeren in veiligheid en het milieu is de beheersbaarheid van onze processen nog meer verbeterd. Ons bedrijf maakt haar compost bijvoorbeeld in volledig afgesloten ruimtes. Vliegjes en ziektekiemen komen er niet in. Geuren en ammoniak worden uitgewassen. Door de goede hygiëne vanaf het begin zijn er ook bij de kweek geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig.

WAT LEVERT HET MIJ OP?

Vul ons formulier in en ontvang een vrijblijvend advies m.b.t. uw bodemverbetering

VRAAG GRATIS ADVIES
© Copyright 2015 • Champostverkoop.nl