Investeren in aanvoer van organische stof loont

Investeren in aanvoer van organische stof loont

“De aanvoer van een kilo effectieve organische stof is op lange termijn een euro waard.”. Dat zegt Janjo de Haan die projectleider is van het project ‘Bodemkwaliteit op zandgrond’. Jaarlijkse aanvoer van organische stof aan bouwland levert volgens deze deskundige op de langere termijn hogere gewasopbrengsten.

Opbrengst: € 600 per hectare hoger saldo

Bij PPO in Vredepeel ligt in het meerjarig bedrijfssystemenonderzoek onder andere een bedrijfssysteem waar met kunstmest en mineralenconcentraten in de mineralenbehoefte wordt voorzien. Daarnaast wordt een systeem toegepast waarin de mineralen worden aangevoerd via dierlijke mest. Binnen dat laatste systeem wordt gemiddeld 600 kilo extra effectieve organische stof aangevoerd. Dat levert bouwplanbreed een hoger saldo op van ca. € 600 per hectare. De verschillen tussen de beide systemen qua gewasopbrengst werden pas na 6 tot 7 jaar zichtbaar.

Effect lage organische stofaanvoer

Het effect bij een lage organische stofaanvoer was afgelopen jaar goed te zien bij mais. Half juli was de mais duidelijk korter en groeide minder egaal. De laatste jaren blijven de opbrengsten aan snijmais, prei en aardappelen tot 15% achter in vergelijking met het systeem waar een hogere organische stofaanvoer op wordt toegepast. Bij de suikerbieten was wel een verschil in gewasstand te zien, maar dat liet nog geen opbrengstverschil zien.


Bron: Boerderij.nl